از زمان شروع شرکت در سال1377، این شرکت به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعنوان یکی از شرکت های کیفی مهندسی در کشور رتبه بندی شده است و اخیرا توسط همان سازمان در بخش تخصص تاسیسات آب و فاضلاب با اخذ گواهینامه صلاحیت پایه یک خدمات مشاور در این تخصص تعیین صلاحیت گردیده است.